Hirigintza planaren aldaketa partziala

Poligonoko 339 eta 26 lurzatietan udal-planaren aldaketa egituratzailearen parte-hartze publikoaren prozesua ireki da

Izabako Udal Planaren Aldaketa Egituratzailearen Parte-hartze Plana aurkeztuko da, 2. poligonoko 399 eta 26 lurzatietan hiri-lurzorua handitzeko, Udalak berak sustatuta, herritar guztiek beren iritzia edo iradokizunak egin ditzaten.
Parte-hartze Planak hiri-lurzorua handitzeko proposamenaren laburpena jasotzen du. Kontsultatu HEMEN proposamena.
Iragarki hau Udalaren webgunean argitaratzen denetik 15 egun naturaleko epean, interesdunek proposamenak, iradokizunak eta iritziak bidali ahal izango dituzte helbide elektroniko honetara: udala@isaba.es

X