Izabako Udalaren enplegu eskaintza publikoko deialdia

Aldi baterako enplegua egonkortzeko eta finkatzeko ezohiko prozesuari dagokion lanpostu hutsa merezimendu-lehiaketa bidez betetzeko deialdia

Aldi baterako enplegua egonkortzeko eta finkatzeko ezohiko prozesuari dagokion lanpostu hutsa merezimendu-lehiaketa bidez betetzeko deialdia, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko presako neurrien abenduaren 28ko 20/2021 Legean xedatutakoaren arabera.


Isaba/Izabako Udalaren 2022ko irailaren 28ko ohiko osoko bilkuraren erabakiaren bidez, toki-erakunde hau partzialki atxiki zaio uztailaren 1eko 19/2022 Foru Legearen II. tituluan jasotako erregulazioari (19/2022 Foru Legea, Nafarroako administrazio publikoetan enplegu publikoaren behin-behinekotasuna murrizteko presako neurrien abenduaren 28ko 20/2021 Legetik eratorritako egonkortze-prozesuak egiteko neurriei buruzkoa).
Ondorioz, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 21.1 artikuluan ezarritako eskumenak erabiliz, honako hau
ERABAKI DA:
            1. Deialdia eta haren oinarriak onartzea. I. eranskinean zehazten dira horien lanpostu hutsak eta ezaugarriak.
             2. Deialdi hau, bere oinarriak eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
             3. Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Isaba/Izaba, 2022ko azaroaren 14a.

Alkateordea, Carlos Anaut Abadía.

Deialdi hau aplikaziokoa den araudian egingo da.

IRAGARKIA / II ERANSKINA / III ERANSKINA

X