Izabak taxi lizentzia bat esleitzeko deialdian aurkeztutako behin behineko zerrenda

Hautagai bakarra aurkeztu da

Izabako Alkatearen ebazpena, lehiaketa bidez ISABA/IZABAko udalerrian hiri zerbitzua emateko hutsik dagoen taxi lizentzia bat betetzeko deialdian onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onartzen da.

ISABA/IZABAko udalerrian hiri-zerbitzua emateko hutsik dagoen taxi lizentzia lehiaketa bidez betetzeko deialdiaren 8. oinarriaren arabera lizentzia (2024ko maiatzaren 9ko EHAA, 95 zk.)

Ebatzi dut deialdian onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda hau onartzea:

Onartutakoak: Sergio Garate Urzainqui.

Baztertutakoak: inor.

Agindu dut ebazpen hau Izabako Udalaren web orrian (www.isaba.es) argitara dadila, argitaratzen denetik hamar egun balioduneko epea igaro ondoren behin-behineko zerrenda behin betikoa izan dadin, eta jendaurreko ekitaldiaren egun, ordu eta tokian argitara dadin. Bertan, dokumentazio teknikoari dagozkion gutun-azalak irekiko dira.

 

   
 
 

 

 

 

X