Izabak taxi lizentzia bat esleitzeko deialdian aurkeztutako behin betiko zerrenda

Gutun-azalen irekiera ekainaren 19an izango da udaletxean

Izabako Alkatearen ebazpena, lehiaketa bidez ISABA/IZABAko udalerrian hiri zerbitzua emateko hutsik dagoen taxi lizentzia bat betetzeko deialdian onartutako eta baztertutako izangaien behin-betiko zerrenda onartzen da.

ISABA/IZABAko udalerrian hiri-zerbitzua emateko hutsik dagoen taxi lizentzia lehiaketa bidez betetzeko deialdiaren 8. oinarriaren arabera lizentzia (2024ko maiatzaren 9ko EHAA, 95 zk.)

Ebatzi dut deialdian onartutako eta baztertutako izangaien behin-betiko zerrenda hau onartzea:

Onartutakoak: Sergio Garate Urzainqui.

Baztertutakoak: inor.

Ebazpen hau Izabako Udalaren webgunean (www.isaba.es) argitara dadila agintzea, ekainaren 19an 10:15ean, osoko bilkura aretoan – barne ekitaldian-, dokumentazio teknikoari dagozkion gutun-azalak irekiko baitira.

 

   

 

 

 

X